Η κολεκτίβα Obscura Lab αποτελείται από φωτογράφους, βιντεολήπτες, μοντέρ και γραφίστες. Aναλαμβάνουμε τη κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών, γάμων και βαφτίσεων, δημιουργία διαφημιστικών, video clip και ντοκιμαντέρ.

Παρέχουμε γραφιστικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία λογοτύπων και εταιρικών καρτών, αφισών, flyer, καταλόγων και προσκλήσεων.

Επίσης διοργανώνουμε σεμινάρια και workshops με σκοπό τη μετάδοση της γνώσης διάφορων τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις οπτικοακουστικές τέχνες.

H κολεκτίβα δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2016 στο Ρέθυμνο από ανθρώπους με κοινό αντικείμενο εργασίας τις οπτικοακουστικές τέχνες. Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία της κολεκτίβας αποτέλεσε η ανάγκη μας να εργαστούμε σε πλαίσια συλλογικά, να ανταλλάξουμε γνώσεις και απόψεις λειτουργώντας ισότιμα σε πλαίσια συλλογικά.